Generel information

 

Generel information kan enten bringes i ”Posten” og eller på Foreningens Hjemmeside.

Som gratis information bringes meddelelser fra

  • Den Danske Ambassade, Den Danske Kirke samt Europa-skolen.
  • Meddelelser om andre foreningers arrangementer, der skønnes at have interesse for danskere.
  • Meddelelser om arrangementer med danske amatørorkestre og teatergrupper, kor m.m.
  • Ikke-kommercielle arrangementer med dansk indfaldsvinkel, herunder danske udstillinger.
  • Børne-, ungdoms- og familievenlige og samværsfremmende annoncer/ meddelelser
  • Studiekredse, foredrag, klubvirksomhed ………
  • Information om generelle forhold relevant for danskere i Luxembourg som uddannelse, sundhed, skat, arveregler, lovgivning ……

 

Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.

 

 

 

 

.