Info til "Posten"

 

Foreningens blad ”Posten” udkommer 9 gange årligt. Den sendes direkte til medlemmerne og kan købes i løssalg i Scanshop og Dania.
”Posten” redigeres af Foreningens Bladudvalg.

Har du kommentarer til ”Posten” eller har du en god ide til en artikel, så vil vi i Bladudvalget meget gerne høre fra dig. Send en mail til redaktion@ddflux.com.
Vi tager imod alle kommentarer, såvel som ris/ros.

Får du ikke ”Posten” selvom du har betalt kontingent, så send en mail til redaktion@ddflux.com, så sørger vi for, du straks får den tilsendt.
Ønsker du at blive medlem af Den Danske Forening eller annoncere i ”Posten”, så tryk på de relevante links i højre side.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.

 

 

 

 

.