Krambodsannoncer

 

Krambodsannoncer kan enten bringes i ”Posten” og eller på Foreningens Hjemmeside.

Det er gratis for medlemmer at annoncere i ”Kramboden”, såfremt den samlede værdi af de ting der ønskes solgt/købt, ikke overstiger € 125,- og at annoncens omfang ikke overstiger ca. 8 tekstlinjer.

Hvis du i tvivl om, hvor din annonce passer bedst, er du altid velkommen til at rette henvendelse til et af medlemmerne fra redaktionsgruppen. redaktion@ddflux.com.

 

Annoncen sendes i Word eller PDF format senest den 20. i måneden via mail annoncer med angivelse af, om den ønskes optaget i ”Posten” og/eller på Foreningens hjemmeside.

 

 

 

 

 

 


.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.

 

 

 

 

.