Den Danske Forening i Luxembourg
Bliv annoncør Annoncering via Den Danske Forening giver dig som annoncør en unik mulighed for at komme i kontakt med de ca. 2.500 købestærke danskere, der bor i Luxembourg. Det er muligt at annoncere på vores hjemmeside www.ddflux.com og/eller i Foreningens medlemsblad "Posten". "Posten" udkommer 6 gange årligt i 500 eksemplarer, sendes direkte til medlemmerne, samt sælges i løssalg i de to Skandinaviske forretninger i Luxembourg. Specielt reklamemateriale kan endvidere udsendes samme med "Posten". Annoncering kan enten ske som en Erhvervsannonce, en Krambodsannonce eller som Generel information. Krambodsannoncer og Generel information er gratis, mens der opkræves gebyr for Erhvervsannoncer. Et alternativ til at annoncere i "Kramboden" er optagelse på Babysitterlisten eller annoncering i Fra Medlem til Medlem på Foreningens hjemmeside. På Fra Medlem til Medlem kan du f.eks. annoncere for/efter kørelejlighed, hobbygrupper og andet, der er relevant medlemmerne imellem. Deadline for indlevering af annoncer er den 20. i måneden før udgivelsen. Annoncer kan sendes via mail til annoncer. Spørgsmål af teknisk karakter kan stilles til Per Sørensen printshop@ddflux.com. Ønsker du at annoncere eller have mere information, tryk på relevant link til højre
Den Danske Forening i Luxembourg
Bliv annoncør Annoncering via Den Danske Forening giver dig som annoncør en unik mulighed for at komme i kontakt med de ca. 2.500 købestærke danskere, der bor i Luxembourg. Det er muligt at annoncere på vores hjemmeside www.ddflux.com og/eller i Foreningens medlemsblad "Posten". "Posten" udkommer 6 gange årligt i 500 eksemplarer, sendes direkte til medlemmerne, samt sælges i løssalg i de to Skandinaviske forretninger i Luxembourg. Specielt reklamemateriale kan endvidere udsendes samme med "Posten". Annoncering kan enten ske som en Erhvervsannonce, en Krambodsannonce eller som Generel information. Krambodsannoncer og Generel information er gratis, mens der opkræves gebyr for Erhvervsannoncer. Et alternativ til at annoncere i "Kramboden" er optagelse på Babysitterlisten eller annoncering i Fra Medlem til Medlem på Foreningens hjemmeside. På Fra Medlem til Medlem kan du f.eks. annoncere for/efter kørelejlighed, hobbygrupper og andet, der er relevant medlemmerne imellem. Deadline for indlevering af annoncer er den 20. i måneden før udgivelsen. Annoncer kan sendes via mail til annoncer. Spørgsmål af teknisk karakter kan stilles til Per Sørensen printshop@ddflux.com. Ønsker du at annoncere eller have mere information, tryk på relevant link til højre